Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

Neljä Tuulta yhdistys on perustettu v. 1996

Neljä Tuulta - Four Winds tuki ry. - on avoin ja elävä yhteisö ja yhteyksien luoja. Se kutsuu ja kokoaa yhteen ihmisiä omakohtaiseen ja yhteisölliseen kokemiseen, löytämiseen, vuoropuheluun ja ilmaisuun. Erikulttuuristen esivanhempiemme henkisen perinnön elävänä säilyttäminen, suomalaisten juurten tutkiminen sekä yhteisten ihmisyyden juurien etsiminen ja kokeminen ovat sen toiminnan tärkeitä lähtökohtia.

nelja tuulta-four winds

Neljän tuulen pyrkimyksenä on saattaa yhteen ikiaikaista tietoa sekä heräämässä olevaa uutta tietoisuutta arkikokemuksen tasolla. Neljä Tuulta haluaa auttaa ihmistä kokemaan itsensä osana maaplaneetan kokonaisuutta ja sitä haastetta, jonka sen tämän hetkinen tila ihmiselle asettaa.

Henkilökohtaisten ja yhteisten voimavarojen, viisauden ja tietoisuuden tutkiminen ja löytäminen sekä luontoyhteyden syventäminen johtavat vastuuseen itsestä, omasta toiminnasta sekä suhteesta ympäristöön.

Neljä Tuulta, ilmansuuntaa, symbolisoivat ihmiskunnan eri kulttuureja, jotka kohdatessaan keskustassa ilmentävät ykseyttä. Tämä ykseys lähentää elämän eri puolia, kuten nykyaikaista ja alkuperäiskansojen perinnettä, tiedettä ja henkisiä liikkeitä, eri sukupuolia, ikäryhmiä ja rotuja. Kaikki kulttuurit saavat elinvoimansa yhteisestä juuresta, maapallomme luonnon tilasta – puhtaasta maasta, vedestä ja ilmasta sekä suotuisista lämpöoloista.

Kun maapallo voi hyvin, myös ihminen ja muu luomakunta voivat hyvin.